epupap.gov.pl bip.mzcwlodawa.pll
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Budżet

Sprawozdanie 2019

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2019 Rb-27s

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2019 Rb-28s

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stau na koniec I kwartału 2019 roku Rb-N

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2019 Rb-NDS

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec I kwartału 2019 roku Rb-Z

Sprawozdanie 2018

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2018 roku Rb-Z

Roczne sprawozdanie uzupełnijące o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec 2018 rokuRb-UZ

Sprawozdanie o stanie środów na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2018 roku Rb-ST

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od pczątku roku do 31 grudnia roku 2018 Rb-NDS

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec IV kwartału 2018 roku Rb-N 

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 Rb-28s

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 Rb-27s

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec III kwartału 2018 roku Rb-Z

Kwartalne sprawozdanie o stanie należnościoraz wybranych aktywów finansowych wg. stanu na koniec III kwartału 2018 roku Rb-N

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018 Rb-NDS

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018 Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018 Rb-27S

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku RB-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku RB-Z

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30.06.2018 r. Rb-28S 

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30.06.2018 r. Rb-27S

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30.06.2018 r. Rb-NDS

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31.03.2018 r. Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31.03.2018 r. Rb--28S

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.03.2018 r. Rb-NDS

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku Rb-Z

Sprawozdania 2017

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31.12.2017 r. Rb-27S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r. Rb-N

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31.12.2017 r. Rb-28S

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r. Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 r. Rb-NDS


Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30.09.2017 r. Rb-27S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2017 r. Rb-N

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30.09.2017 r. Rb-28S

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 r. Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.09.2017 r. Rb-NDS


Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30.06.2017 r. Rb-27S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2017 r. Rb-N

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30.06.2017 r. Rb-28S 

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 r. Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2017 r. Rb-NDS


Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, od początku roku do dnia 31.03.2017 r. Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, od początku roku do dnia 31.03.2017 r. Rb-28S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2017 r. Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 r. Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.03.2017 r. Rb-NDS 

Budżet 2016

Uchwała Zgromadzenia nr IV.21.16

Sprawozdania 2016 

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31.12.2016 r. Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31.12.2016 r. Rb-28S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według wytułów dłużnych Rb-UZ

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2016 r. Rb-ST

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 31.12.2016 r. Rb-30S

Budżet 2013

Uchwała Zgromadzenia nr XV/48/13

Budżet 2012

 Uchwała Zgromadzenia VII/25/12Opublikował: Konrad Barej
Publikacja dnia: 18.04.2019
Podpisał: Konrad Barej
Dokument z dnia: 23.04.2018
Dokument oglądany razy: 2 434